O společnosti

Společnost AGRA Velký Týnec, a.s. vznikla v roce 2000. Zabývá se zemědělskou prvovýrobou, největší podíl tvoří rostlinná výroba. Společnost také provozuje bioplynovou stanici a fotovoltaickou elektrárnu, produkuje tak elektrickou energii, kterou používá pro svou spotřebu i pro dodávky do distribuční sítě.
Hospodaří na ploše více než 2 500 ha zemědělské půdy, v nejúrodnější části střední Moravy, jihovýchodně od Olomouce.

Poloha

Pozemky, na kterých společnost hospodaří, se rozkládají na katastrálních území 10 obcí: Velký Týnec, Čechovice, Vsisko, Grygov, Holice, Velká Bystřice, Svésedlice, Hostkovice, Krčmaň a Majetín. Nadmořská výška se pohybuje okolo 220 až 240 m n.m.

Hlavní aktivity společnosti:

Rostlinná výroba
— obiloviny, olejniny, kukuřice, chmel

Živočišná výroba
— chov skotu na výkrm

Produkce elektřiny
— bioplynová stanice, fotovoltaická elektrárna

Pronájmy nemovitostí
— pronájem volných prostor společnosti

Posklizňová linka